Връщане и рекламации

Връщане и рекламации

Желанието на Ди Тренд е Всеки наш клиент да остане максимално удовлетворен и доволен от покупката си.Затова сме се постарали информацията в сайта да бъде точна, подробна и актуална.Снимките и описанията към всеки продукт целят да покажат точния цвят и размер и в максимална степен да дадат ясна представа за него. Подробности за поддръжка на бижутата са дадени в Раздела За нас. Ди Тренд не поема отговорност за злоумишлени вреди,нанесени върху продуктите. Не връща и не подменя, и не приема рекламация за увредени поради злоумишлени действия  продукти от страна на  Клиента/Потребителя .

Връщане и рекламации на продукт са възможни при следните условия:

Връщане

1.Всеки поръчан  продукт може да бъде върнат и/или подменен по следните причини :

Грешен продукт (поръчан от Клиента)

Грешен размер (поръчан от Клиента)

Промяна на решението за направената покупка

В тези случаи  транспортните  разходи са за сметка на Клиента/Потребителя.

Върнатите продукти  НЕ ТРЯБВА да са повредени, с нарушена цялост или различни от поръчаните и доставени.Разчитаме на взаимна коректност.

 

2.Всеки поръчан  продукт може да бъде върнат и/или подменен по следните причини :

Дефектен продукт ( доставен от Ди Тренд)

Доставен продукт, различен от поръчания

В тези случай транспортните разходи са за сметка на Ди Тренд .

Върнатите продукти  НЕ ТРЯБВА да са умишлено повредени, с нарушена цялост или различни от поръчаните и доставени.Разчитаме на взаимна коректност.

 

3. Замяна – При неподходящ размер,Клиента/ Потребителят следва да посочи размер на продукта, с който желае да бъде заменен първоначално поръчания продукт. Ако Клиента/Потребителят желае замяна на поръчания продукт  с друг продукт, предлаган от Ди Тренд, трябва да посочи продукт за замяна.Наш служител ще се свърже  с Клиента/Потребителя, за да потвърди замяната, след като прегледа, одобри и провери възможността за замяната.Замяна на продукти се извършва само след писмено заявление на имейл адрес:  ditrendjewelry@gmail.com и след получаване от Ди Тренд на продукта,който трябва да се подмени -без да е повреден, без нарушена цялост или различен от поръчания и доставен.  Разходите при доставка на заменени продукти са за сметка на Клиента/Потребителя.

Рекламации

4.Рекламации за продукта се приемат в 14 – дневен срок от датата на доставка само в писмен вид, изпратени на имейл адрес: ditrendjewelry@gmail.com. След разглеждане и одобрение на рекламацията наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на подробности и начин за връщане на заплатенета сума.Връщането на продукта при рекламация е за сметка на Клиента/Потребителя. Заплатената сума за продукта се възстановява след връщане на продукта от страна на  Клиента/Потребителя и преглед от страна на Ди Тренд и одобряване на рекламацията.

Разчитаме на взаимна коректност.