Нови цени на бижута от сребро 925

Нови цени на бижута от сребро 925

Нови цени на бижута от сребро 925

Нови цени на бижута от сребро 925 от 1 август 2020 година.

Тенденцията в цената на среброто на световните търговски пазари е да продължи да се покачва. Спрямо същия период на миналата година, неговата стойност се е повишила с повече от 30 %.

Покачването на цената на среброто на пазарите е свързана с четири основни насоки :

  • Изравняване на фючърсните позиции на среброто
  • Понижаване на разликата между цената на златото и цената на среброто
  • Намаляване на добива на благородния метал в световен мащаб
  • Увеличаване на търсенето на среброто в индустрията, свързано главно с разрастването на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – използва се най-вече в соларните технологии.

В тази връзка, ние като търговци на дребно сме принудени да повишим цените на нашите бижута, изработени от сребро 925.

Новите цени ще са валидни от 1 август 2020 година. Всички поръчани продукти до 18.00 часа на 31 юли 2020 г. ще бъдат на стари цени.

Очакваме Ви и продължаваме да работим за Вас – нашите клиенти!

Вашият коментар